好运彩3玩法:Pozdravljeni v podjetju FedEx

CENE IN TRANZITNI ?ASI
SLEDENJE

Vnesete lahko do 30 FedExovih ?tevilk za sledenje

01
02
03
PO?ILJANJE

Za?nite in privar?ujte

Odprite FedExov ra?un

Odprite FedExov ra?un in izkoristite ?e ve? ugodnosti.

Take advantage of our services and solutions designed to meet all of your shipping requirements. Sign up for a FedEx shipping account below. Let’s get started!

Postanite na?a stranka

Kaj ?e ponuja FedEx

FedEx vam ponuja prave re?itve in zanesljivost, na katero lahko vedno ra?unate, ne glede na to,
ali potrebujete izvoz ali uvoz, po?iljate po Sloveniji, imate te?ke ali lahke, nujne ali manj nujne po?iljke.

Za?nite s po?iljanjem

Storitve po?iljanja

Pester nabor storitev FedEx zadovolji va?e potrebe po po?iljanju ve? kot 220 dr?av/teritorijev po svetu in iz njih.

UEFA Europa League in FedEx

Evropska liga (UEFA)

V podjetju FedEx verjamemo, da je povezan svet bolj?i svet, in to prepri?anje nas vodi pri vsem, kar po?nemo, pri tem pa z vsako uspe?no dostavo naenkrat povezujemo ?e ve? ljudi in mo?nosti.

Carinjenje

Poenostavljeno carinjenje

Preberite ve? o orodjih, ki jih FedEx ponuja za ?ezmejno po?iljanje. Pripravite in poi??ite mednarodne dokumente, ocenite dajatve in davke, i??ite po profilih dr?av ali teritorijev, poi??ite usklajene carinske tarife in ?e kaj.

320| 992| 230| 966| 755| 292| 778| 825| 495| 413|